| Restaurang Albatross | 7.30-16.30 | Besök: Linköpings Flygplats | Box 6029 | 580 06 Linköping | 013-13 78 47 |